Jan Wilhelm Lepperød

  • Bø Høgre
  • Varamedlem - Bø Høgre - Kommunestyret
  • Leder - Bø Høgre - Foreningsstyret
  • Kasserer - Bø Høgre - Foreningsstyret
  • Kampanjeleder - Bø Høgre - Foreningsstyret
  • 3506 1400
  • 95235855
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 1999 1999
Varamedlem Kommunestyret Bø Høgre 2007 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 2015 2015
Varamedlem Kommunestyret Bø Høgre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Bø Høgre 1994 1999
Gruppeleder Kommunestyret Bø Høgre 1999 2003
Medlem Foreningsstyret Bø Høgre 2010 2013
Sekretær Foreningsstyret Bø Høgre 2000 2004
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Bø Høgre 2003 2016
Representant Kommunestyret Bø Høgre 1995 1999
Kandidat Kommunestyret Bø Høgre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 2007 2007