Jaroslaw Grafinski

  • 94295349

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bø Høgre 2011 2011
Varamedlem Foreningsstyret Bø Høgre 2012 2013