John Lorvik

John Lorvik

  • 7287 0389
  • 91140156

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Melhus Høyre 2007 2011
Varamedlem Kommunestyret Melhus Høyre 2015 2017
Representant Kommunestyret Melhus Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2015 2015