Kristin Ørmen Johnsen

Utdanning:
Executive master of management, BI.
Embedsstudiet i sykepleievitenskap UIO.
Psykologi og samfunnsgeografi grunnfag, Trinity college.

Relevant Yrkeserfaring/politisk erfaring:
2014 – t.d.d. Leder Buskerud Høyre
2004 – 2013 Rektor ved Høgskolen i Buskerud
2004 – 2006 Nestleder i Helse Sør RHF
2001 – 2003 Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet under Bondevik II
BI styreleder i VVHF.
1995–2003 Drammen bystyre og formannskak, samt leder av hovedutvalg for undervisning og kultur

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Buskerud Unge Høyre
  • Drammen Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Arbeidsutvalget Viken Høyre 2018 -
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2013 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2014 2018
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2016 2017
Toppkandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2012 2013
Informasjonsansvarlig Hovedstyre Drammen H 2008 2010
Informasjonsansvarlig Foreningsstyret Drammen H 2008 2010
Hovedstyrevalgt Hovedstyre Drammen H 2005 2009
Statssekretær Regjeringen Høyre 2001 2004
Medlem Hovedstyre Drammen H 2002 2003
Medlem Formannskap Drammen H 1995 2003
Representant Kommunestyret Drammen H 1995 2003
Formannskapmedlem Kommunestyret Drammen H 1995 2003
Kulturstyret Hovedstyre Drammen H 1999 2000
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2000 2000
Kumulert Kommunestyrenominerte Drammen H 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 1999 1999
Fraksjonsleder Foreningsstyret Drammen H 1997 1998
Medlem Foreningsstyret Drammen H 1995 1996
Styremedlem Foreningsstyret Drammen H 1994 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Drammen H 1995 1995
Valgkampleder Foreningsstyret Drammen H 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Drammen H 1991 1991