Kristin Ørmen Johnsen

Utdanning:
Executive master of management, BI.
Embedsstudiet i sykepleievitenskap UIO.
Psykologi og samfunnsgeografi grunnfag, Trinity college.

Relevant Yrkeserfaring/politisk erfaring:
2014 – t.d.d. Leder Buskerud Høyre
2004 – 2013 Rektor ved Høgskolen i Buskerud
2004 – 2006 Nestleder i Helse Sør RHF
2001 – 2003 Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet under Bondevik II
BI styreleder i VVHF.
1995–2003 Drammen bystyre og formannskak, samt leder av hovedutvalg for undervisning og kultur

41515188

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Drammen Høyre
  • Buskerud Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2014 -
Leder Arbeidsutvalget Viken Høyre 2018 -
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2013 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2016 2017
Toppkandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2012 2013
Informasjonsansvarlig Hovedstyre Drammen H 2008 2010
Informasjonsansvarlig Foreningsstyret Drammen H 2008 2010
Hovedstyrevalgt Hovedstyre Drammen H 2005 2009
Statssekretær Regjeringen Høyre 2001 2004
Medlem Hovedstyre Drammen H 2002 2003
Formannskapmedlem Kommunestyret Drammen H 1995 2003
Representant Kommunestyret Drammen H 1995 2003
Kulturstyret Hovedstyre Drammen H 1999 2000
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2000 2000
Kumulert Kommunestyrenominerte Drammen H 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 1999 1999
Fraksjonsleder Foreningsstyret Drammen H 1997 1998
Medlem Foreningsstyret Drammen H 1995 1996
Styremedlem Foreningsstyret Drammen H 1994 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Drammen H 1995 1995
Valgkampleder Foreningsstyret Drammen H 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Drammen H 1991 1991