Kenneth Stien

92415659 Send e-post

Tilhørighet

  • Bergen Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Bergen Høyre 2015 2019
Varamedlem Bydelsforening Laksevåg Høyre 2016 -
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2014 2015
Formann Sentralstyret Bergen Høyre 1998 1998
Leder Bydelsforening Laksevåg Høyre 2012 2014
Leder Foreningsstyret Laksevåg Høyre 2012 2014
Leder Arbeidsutvalget Bergen Høyre 2014 2016
2. viseformann Bydelsforening Årstad Høyre 1995 1998
Valgkampleder Bydelsforening Årstad Høyre 1995 1995
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 1986 1988
Medlem Bydelsforening Bf 01 Gamle Oslo Høyre 2005 2006
Medlem Arbeidsutvalget Bergen Høyre 2010 2010
Medlem Foreningsstyret Bergen Høyre 2010 2010
Medlem Arbeidsutvalget Hordaland Høyre 2014 2016
Sekretær Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1989 1990
Sekretær Bydelsforening Årstad Høyre 1993 1998
Internettredaktør Bydelsforening Bf 01 Gamle Oslo Høyre 2003 2006
Fylkesstyremedlem Fylkesting Hordaland Høyre 1995 1999
Representant Fylkesting Hordaland Høyre 1995 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 1991 1995
Kandidat Stortingskandidater Hordaland Høyre 1996 1996
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 1992 1995
Varamedlem Bydelsforening Årstad Høyre 1995 1998
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 2000
Varamedlem Arbeidsutvalget Bergen Høyre 2007 2010
Ungdomssekretær Arbeidsutvalget Hordaland Unge Høyre 1989 1989