Kaci Kullmann Five

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 1981 1989
Formann Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1977 1979
Leder Sentralstyret Høyre 1991 1994
Stortingsrepresentant Foreningsstyret Bærum Høyre 1997 1997
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1973 1977
Representant Stortingsgruppen Høyre 1985 1997
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 1989 1992