Karen Skjånes

  • BF 01 Gamle Oslo Høyre
  • Aker Unge Høyre
  • Kandidat - Oslo Høyre - Stortingskandidater
  • 2282 9177
  • +4790149975
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
1. viseformann Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 1989 1990
2. viseformann Arbeidsutvalget Finnmark Unge Høyre 1987 1988
Sekretær Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1990 1991
Kampanjeleder Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2008 2014
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2012 2014
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 1989 1991
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 1992 1993
Observatør Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1990 1991
Observatør Sentralstyret Høyre 2003 2006
Fylkessekretær Sentralstyret Høyre 2006 2014
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2006 2014