Kari Drangsholt

  • 93281728

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Fet Høyre 2011 2015
Representant Fylkesting Akershus Høyre 2007 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Fet Høyre 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2011 2011
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Fet Høyre 1999 2004
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2002 2006
Medlem Foreningsstyret Fet Høyre 2004 2011
Representant Kommunestyret Fet Høyre 1999 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1991 1991
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Fet Høyre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Fet Høyre 2003 2003
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2004 2005
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Fet Høyre 2007 2007
Fylkestingsmedlem Foreningsstyret Sørum Høyre 2001 2001
Varamedlem Kommunestyret Fet Høyre 1999 2003
Vara Senior Høyre-kontakt Foreningsstyret Fet Senior Høyre 2015 2016
Forslag Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2014