Kirsti Kierulf

Kirsti Kierulf

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Asker Høyre 2015 2015
Representant Fylkesting Akershus Høyre 2015 2019
Representant Kommunestyret Asker Høyre 2015 2019
Representant Kommunestyret Asker Høyre 2011 2015
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Asker Høyre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Asker Høyre 2014 2016
Varamedlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2014 2016
Forslag Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2014