Knut Næss

  • Strand Høyre
  • Ytre Ryfylke Senior Høyre
  • Revisor - Strand Høyre - Foreningsstyret