Kristen Atle Smedstad Hundeide

  • Eid Høgre
  • Nordfjord Senior Høgre

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eid Høgre 1991 1991
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eid Høgre 1995 1995
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eid Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Eid Høgre 2011 2011
Ordfører Kommunestyret Eid Høgre 1994 1995
Ordfører Kommunestyret Eid Høgre 1995 2003
Ordfører Foreningsstyret Eid Høgre 1996 2003
Varaordfører Kommunestyret Eid Høgre 1989 1991
Gruppeleder Kommunestyret Eid Høgre 1989 1991
Representant Kommunestyret Eid Høgre 1992 1995
Varamedlem Foreningsstyret Nordfjord Senior Høgre 2011 2016