Lola Anita Stormorken

91812137

Tilhørighet

  • Nordre Follo Senior Høyre
  • Nordre Follo Høyre
  • Follo Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Nordre Follo Høyre 2019 2023
Leder Foreningsstyret Nordre Follo Senior Høyre 2018 2020
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Oppegård H 2015 2019
Senior Høyre-kontakt Foreningsstyret Nordre Follo Høyre 2018 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Nordre Follo Høyre 2018 2019
Medlem Foreningsstyret Oppegård H 2012 2017
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 2014 2015
Representant Kommunestyret Oppegård H 2015 2015
Varamedlem Kommunestyret Oppegård H 1988 2015
Medlem Foreningsstyret Oppegård Senior Høyre 2009 2012
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Oppegård Senior Høyre 2010 2012
Senior Høyre Foreningsstyret Oppegård H 2011 2012
Medlem Foreningsstyret Akershus Senior Høyre 2011 2012
Leder Foreningsstyret Oppegård Senior Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 2011 2011
Senior Høyre Foreningsstyret Oppegård H 2008 2009
Leder Foreningsstyret Oppegård Senior Høyre 2008 2009
Nestleder Foreningsstyret Oppegård Senior Høyre 2007 2008
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 1995 1995
Styremedlem Kommunestyret Oppegård H 1988 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppegård H 1991 1991
Medlem Representantskapet Akershus Høyre 1989 1990