Lisbeth von Erpecom Vikse

90911123

Tilhørighet

  • Sandnes og Gjesdal Senior Høyre
  • Sandnes Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Nestleder Foreningsstyret Rogaland Senior Høyre 2020 -
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 2015 2023
Representant Kommunestyret Sandnes Høyre 2019 2023
Nestleder Arbeidsutvalget Rogaland Senior Høyre 2011 2020
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2018 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Sandnes Høyre 2019 2019
Medlem Foreningsstyret Sandnes og Gjesdal Senior Høyre 2015 2017
Varamedlem Stortingsgruppen Rogaland Høyre 2013 2017
Medlem Bydelsutvalg X 2012 2016
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2014 2015
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2012 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Sandnes H 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Sandnes H 2003 2003
Medlem Representantskapet Rogaland Høyre 1989 2000
Forslag Stortingskandidater Rogaland Høyre 2000 2000
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 1988 1999
Representant Kommunestyret Hå Høyre 1992 1999
Fylkesstyremedlem Foreningsstyret Hå Høyre 1997 1999
Leder Foreningsstyret Hå Høyre 1996 1997
Opplæringsleder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 1994 1996
Nestleder Foreningsstyret Hå Høyre 1995 1996
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 1991 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 1990 1995
Medlem Foreningsstyret Hå Høyre 1990 1995
Økonomileder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 1989 1994
Varamedlem Stortingsgruppen Rogaland Høyre 1989 1993
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 1989 1992
Medlem Sentralstyret Høyre 1989 1991