Lars Hovland

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Rygge Høyre 2007 2007
Representant Kommunestyret Rygge Høyre 2003 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Rygge Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 2015 2015
Nestleder Foreningsstyret Rygge Høyre 2010 2011
Styremedlem Foreningsstyret Rygge Høyre 2004 2010
Kandidat Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Rygge Høyre 1999 2003
Varamedlem Foreningsstyret Rygge Høyre 2004 2010
Varamedlem Foreningsstyret Rygge Høyre 2014 2016