Lars Jacob Hiim

  • Ringerike Høyre
  • 22240102
  • 46418282

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Stortingsgruppen Høyre 2001 2002
Fung. formann Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 1991 1992
Nestleder Stortingsgruppen Høyre 2000 2001
1. viseformann Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 1992 1993
Kumulert Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 1991 1991
Plan/aktivitetsleder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2001 2002
Politisk rådgiver Stortingsgruppen Høyre 1997 1999
Representant Kommunestyret Ringerike Høyre 1992 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 1995 1995
Observatør Sentralstyret Høyre 2001 2003
Varamedlem Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 1989 1992