Liv Moi

  • Iveland Høyre
  • 91526608

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Iveland Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Iveland Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Iveland Høyre 2014 2015
Gruppeleder Foreningsstyret Iveland Høyre 1996 1998
Gruppeleder Kommunestyret Iveland Høyre 1996 1999
Sekretær Foreningsstyret Iveland Høyre 1992 1996
Representant Fylkesting Aust-Agder Høyre 1988 1995
Representant Kommunestyret Iveland Høyre 1995 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 1990 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Iveland Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Iveland Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Iveland Høyre 2011 2012