Magrete Ga Øydvin

  • Ulvik Høgre
  • Representant - Ulvik Høgre - Kommunestyret
  • 97715807

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Ulvik Høgre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ulvik Høgre 2015 2015
Representant Kommunestyret Ulvik Høgre 2011 2015
Representant Kommunestyret Ulvik Høgre 2015 2019