Maria Kristine Göthner

Maria Kristine Göthner

  • Politisk rådgiver
  • BF 03 Sagene Høyre
  • Aker Unge Høyre
  • Varamedlem - Oslo Høyre - Kommunestyret
  • Kandidat - Oslo Høyre - Stortingskandidater
  • Medlem - BF 03 Sagene Høyre - Bydelsforening
  • 2346 1958
  • +4795928385
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsforening BF 03 Sagene Høyre 2013 2015
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2011 2011
2. nestleder Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2009 2011
Medlem Bydelsforening BF 13 Østensjø Høyre 2009 2013
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2012 2014
Parlamentarisk nestleder Foreningsstyret Nordstrand Unge Høyre 2007 2008
Varamedlem Kommunestyret Oslo Høyre 2011 2015
Politisk sekretær Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2010 2012