Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Ringerike Høyre 2007 2011
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2008 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Formann Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 2008 2010
1. nestleder Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 2007 2008
Nestleder Foreningsstyret Ringerike Høyre 2010 2011
Medlem Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 2004 2005
Medlem Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2008 2009
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Ringerike og Hole Unge Høyre 2008 2010
Unge Høyre-kontakt Foreningsstyret Ringerike Høyre 2009 2009
Varamedlem Fylkesting Buskerud Høyre 2011 2015