Mindor Jelsa

  • Hå Høyre
  • 90863830

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2011 2011
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 2007 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2011 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2014 2015
Nestleder Foreningsstyret Hå Høyre 1996 1999
Kasserer Foreningsstyret Hå Høyre 2004 2012
Representant Kommunestyret Hå Høyre 1999 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Hå Høyre 2003 2004