Nikolai Astrup

Utviklingsminister

Utdanning: Statsviter fra London School of Economics and Political Science

Relevant yrkeserfaring / politisk erfaring: Stortingsrepresentant fra 2009 og leder i Oslo Høyre fra 2012. Tidligere blant annet byrådssekretær, politisk rådgiver, ansvarlig redaktør i Minerva og konsulent innen forretningsutvikling og bedriftsrådgivning. Styremedlem Høyskolen Kristiania.

Sosiale medier

Tilhørighet

  • BF 05 Frogner Høyre
  • Aker Unge Høyre
  • DKSF

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2013 -
Statsråd Hovedstyre Oslo Høyre 2018 -
Statsråd Representantskapet Oslo Høyre 2018 -
Statsråd Regjeringen Høyre 2018 -
Tidligere leder Representantskapet Oslo Høyre 2018 -
Leder Hovedstyre Oslo Høyre 2011 2018
Leder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2012 2018
Leder Representantskapet Oslo Høyre 2012 2018
Parlamentarisk nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2013 2018
Parlamentarisk nestleder Stortingsgruppen Oslo Høyre 2013 2018
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2009 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 2013
Nestleder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2008 2012
Nestleder Hovedstyre Oslo Høyre 2008 2012
Nestleder Representantskapet Oslo Høyre 2008 2012
Medlem Bydelsforening BF 05 Frogner Høyre 2003 2009
Observatør Sentralstyret Høyre 2006 2009
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2009 2009
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2005 2009
25 valgte Representantskapet Oslo Høyre 2006 2008
Representant Representantskapet Oslo Unge Høyre 2001 2005
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2004 2005
Unge Høyre Representantskapet Oslo Høyre 2004 2004
Leder Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2002 2004
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2002 2004
Unge Høyre-leder Hovedstyre Oslo Høyre 2004 2004
Hovedstyrevalgt Hovedstyre Oslo Høyre 2002 2004
Unge Høyre-leder Hovedstyre Oslo Høyre 2002 2003
Medlem Bydelsforening Gammel BF 01 Bygdøy - Frogner 2001 2003
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2001 2002
Unge Høyre Representantskapet Oslo Høyre 2001 2002

Dette mener jeg

Min ambisjon er å være synlig og god formidler av Høyres politikk og verdisyn, og bidra til gjennomslag for Høyres politikk i Stortinget. Nye jobber må skapes for å ivareta velferden. Det må bli lettere å komme i jobb, stå i jobb og skape sin egen jobb. Vi må realisere lavutslippssamfunnet, modernisere offentlig sektor, styrke forsvaret og satse på kunnskap, forskning og innovasjon.