Nikolai Astrup

Parlamentarisk nestleder

Utdanning: Statsviter fra London School of Economics and Political Science

Relevant yrkeserfaring / politisk erfaring: Stortingsrepresentant fra 2009 og leder i Oslo Høyre fra 2012. Tidligere blant annet byrådssekretær, politisk rådgiver, ansvarlig redaktør i Minerva og konsulent innen forretningsutvikling og bedriftsrådgivning. Styremedlem Høyskolen Kristiania.

93496378 Send e-post

Sosiale medier

Tilhørighet

  • BF 05 Frogner Høyre
  • Aker Unge Høyre
  • DKSF
Profilbilde: Nikolai Astrup

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2012 -
Parlamentarisk nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2013 -
Parlamentarisk nestleder Stortingsgruppen Oslo Høyre 2013 2021
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2009 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 2013
Nestleder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2008 2012
Medlem Bydelsforening BF 05 Frogner Høyre 2003 2009
Observatør Sentralstyret Høyre 2006 2009
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2009 2009
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2005 2009
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2004 2005
Leder Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2002 2004
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2002 2004
Medlem Bydelsforening Gammel BF 01 Bygdøy - Frogner 2001 2003
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2001 2002

Dette mener jeg

Min ambisjon er å være synlig og god formidler av Høyres politikk og verdisyn, og bidra til gjennomslag for Høyres politikk i Stortinget. Nye jobber må skapes for å ivareta velferden. Det må bli lettere å komme i jobb, stå i jobb og skape sin egen jobb. Vi må realisere lavutslippssamfunnet, modernisere offentlig sektor, styrke forsvaret og satse på kunnskap, forskning og innovasjon.