Nils Aage Jegstad

Utdanning: Sivilagronom på N.LH 1971-74, med økonomi som hovedfag.

Relevant Yrkeserfaring/politisk erfaring:
Har vært politiker i Høyre i ca 50 år. Først som medlem i Ås og Vestby Unge Høyre fra 1965.
Styremedlem fra 1967-1970.
Styremedlem i Ås Konservative Studentforum 1971-1974.
Medlem i Vestby Unge Høyre fra 1974 og etterhvert i Vestby Høyre.
Kommunestyremedlem i Vestby 1976-1983 og 1988-1999.
Ordfører 1988-1999.
Diverse styreverv i Vestby Høyre i samme periode.
Leder av Vestby Høyre 1999-2002.
Leder av Akershus Høyre 2002-2008. Da også medlem av Høyres Sentralstyre.
Medlem av Akershus Fylkesting 1995-2013.
Medlem av helse- og sosialutvalget.
Nestgruppeleder i fylkestinggruppen og medlem av fylkesutvalget 1999-2003 og gruppeleder 2003-2007.
Fylkesordfører 2007-2013.
Stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen fra 2013.

97671961

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Vestby Høyre
  • Follo Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 2017
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 2017
Ordfører Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2007 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Representant Fylkesting Akershus Høyre 2007 2013
Ordfører Fylkesting Akershus Høyre 2007 2013
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2011 2011
Medlem Sentralstyret Høyre 2002 2009
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 2005 2009
Leder Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2002 2008
Gruppeleder Arbeidsutvalget Akershus Høyre 1999 2007
Gruppeleder Fylkesting Akershus Høyre 1996 2007
Representant Kommunestyret Vestby Høyre 2003 2007
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 2007
Representant Fylkesting Akershus Høyre 2003 2007
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2004 2005
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2002 2003
Representant Fylkesting Akershus Høyre 1992 2003
Leder Foreningsstyret Vestby Høyre 1999 2003
Valgkampleder Foreningsstyret Vestby Høyre 2001 2001
Ordfører Kommunestyret Vestby Høyre 1988 1999
Ordfører Kommunestyret Vestby Høyre 1995 1999
Ordfører Foreningsstyret Vestby Høyre 1997 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1999 1999
Representant Representantskapet Vestby Høyre 1993 1996
Representant Kommunestyrenominerte Akershus Høyre 1995 1995
Representant Kommunestyret Vestby Høyre 1989 1995
Varamedlem Fylkesting Akershus Høyre 1992 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Vestby Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Akershus Høyre 1995 1995
Medlem Representantskapet Akershus Høyre 1988 1992
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 1991 1991
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Vestby Høyre 1991 1991
Representant Kommunestyret Vestby Høyre 1976 1983

Dette mener jeg

Jeg er opptatt av å målbære vårt verdigrunnlag i politikken. Min kjennskap til de lokale samferdselsutfordringene og det innblikket jeg fikk som fylkesordfører fikk i de andre fylker, er viktige.