Oscar Christopher Husebye

40047022

Tilhørighet

  • Vestre Aker Unge Høyre
  • BF 07 Vestre Aker Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Representantskapet BF 07 Vestre Aker Høyre 2017 -
Varamedlem Kommunestyret Oslo Høyre 2019 2023
Medlem Bydelsutvalg BF 07 Vestre Aker Høyre 2019 2023
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
2. nestleder Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2018 2019
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2018 2019
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 07 Vestre Aker Høyre 2019 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2018 2019
Leder Foreningsstyret Vestre Aker Unge Høyre 2016 2018
Unge Høyre Representantskapet Oslo Høyre 2016 2017
Medlem Foreningsstyret Vestre Aker Unge Høyre 2015 2016