Tilhørighet

  • Sola Høyre
  • Sola Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordfører Kommunestyret Sola Høyre 2011 2019
Ordfører Foreningsstyret Sola Høyre 2011 2019
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2011 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2014 2015
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2008 2009
Formann Foreningsstyret Sola Unge Høyre 2000 2000
Leder Foreningsstyret Sola Høyre 2001 2003
Leder Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2010 2012
1. nestleder Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2001 2002
1. viseformann Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2004 2005
1. viseformann Foreningsstyret *dksf / Hsf 2008 2010
2. viseformann Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 1999 2001
Medlem Foreningsstyret *dksf / Hsf 2008 2008
Medlem Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2009 2010
Sekretær Foreningsstyret Sola Høyre 2000 2002
Kampanjeleder Foreningsstyret Sola Høyre 2007 2007
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2005 2006
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Sola Høyre 2006 2007
Styremedlem Foreningsstyret Sola Unge Høyre 2000 2002
Representant Kommunestyret Sola Høyre 2003 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2003 2006
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Sola Høyre 2007 2007
Unge Høyre-kontakt Foreningsstyret Sola Høyre 1999 2000
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 2003 2006
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2002 2003