Odd Skavern

  • Trondheim Høyre
  • Varamedlem - Sør-Trøndelag Høyre - Fylkesting
  • 7243 0400
  • 48142668

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2007 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2011 2015
Varamedlem Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 2015
Leder Foreningsstyret Midtre Gauldal Høyre 1999 2003
1. nestleder Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2001 2005
Nestleder Foreningsstyret Midtre Gauldal Høyre 2003 2011
Valgkampleder Foreningsstyret Midtre Gauldal Høyre 2001 2001
Kampanjeleder Foreningsstyret Midtre Gauldal Høyre 2002 2008
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Midtre Gauldal Høyre 2003 2003
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2003 2007
Representant Kommunestyret Midtre Gauldal Høyre 2007 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Midtre Gauldal Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Midtre Gauldal Høyre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Midtre Gauldal Høyre 2003 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Midtre Gauldal Høyre 2007 2007
Varamedlem Sentralstyret Høyre 2002 2003