Oddmund Østebø

  • BF 09 Bjerke Høyre
  • Oslo Senior Høyre
  • Økonomiansvarlig - BF 09 Bjerke Høyre - Bydelsforening
  • 2337 7760
  • 90033800
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Gruppeleder Bydelsutvalg BF 09 Bjerke Høyre 2011 2015
Leder Bydelsutvalg Gammel BF 20 Bjerke 1992 1995
Leder Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 1994 1997
Leder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2003 2007
Nestleder Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 1994 1994
Nestleder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2007 2009
Kretsleder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2003 2003
Valgkampleder Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 2001 2001
Gruppeleder Bydelsutvalg Gammel BF 20 Bjerke 1989 1991
Gruppeleder Bydelsutvalg BF 09 Bjerke Høyre 2008 2011
Medlem Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 1992 1999
Kampanjeleder Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 2002 2003
Kampanjeleder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2003 2003
Kampanjeleder Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2004 2005
Opplæringsleder Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 1987 1991
Opplæringsleder Bydelsforening Gammel BF 20 Bjerke 1993 1993
Medlemsansvarlig Bydelsforening BF 09 Bjerke Høyre 2004 2005
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2000 2001
Varamedlem Bydelsutvalg Gammel BF 20 Bjerke 1987 1989
Varamedlem Bydelsutvalg BF 09 Bjerke Høyre 2007 2008