Olav Aasmundrud

  • Lier Høyre
  • Lier Senior Høyre
  • Representant - Lier Høyre - Kommunestyret
  • Nestleder - Lier Senior Høyre - Foreningsstyret
  • 32841074
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Lier Høyre 2015 2019
Representant Kommunestyret Lier Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2015 2015
Medlem Foreningsstyret Lier Høyre 2010 2013
Medlem Foreningsstyret Lier Senior Høyre 2013 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Lier Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Lier Høyre 2003 2007