Ole Bjørn Sandøy

Ole Bjørn Sandøy

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Aukra Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Aukra Høyre 2011 2011
2. nestleder Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Unge Høyre 2010 2011
Medlem Arbeidsutvalget Molde & Fræna Unge Høyre 2008 2009
Revisor Foreningsstyret Aukra Høyre 2015 2015