Ole Gunnar Krakhellen

  • Solund Høgre
  • Varamedlem - Sogn og Fjordane Høgre - Fylkesting
  • 5778 6206
  • 92648081
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Solund Høgre 2011 2011
Ordfører Kommunestyret Solund Høgre 2011 2015
Varamedlem Kommunestyret Solund Høgre 2007 2008
Varamedlem Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 2015 2019
Representant Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 2013 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2010 2011
Representant Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 2007 2008
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2014 2015
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2012 2013
Leder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Unge Høgre 2002 2005
Leder Foreningsstyret Solund Høgre 2007 2009
Leder Foreningsstyret Solund Høgre 2009 2016
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2004 2006
Kampanjeleder Foreningsstyret Solund Høgre 2009 2016
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Solund Høgre 2009 2016
Representant Kommunestyret Solund Høgre 2011 2011
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 2004 2005
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Solund Høgre 2007 2007
Revisor Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Unge Høgre 2005 2006
Varamedlem Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Unge Høgre 2005 2006