Ole Ivar Myre

  • Vegårshei Høyre
  • 48131578

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Vegårshei Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Vegårshei Høyre 2014 2015
Varamedlem Kommunestyret Vegårshei Høyre 2011 2015