Ole P. Bruun

  • Bykle Høgre
  • 9927 7777
  • 99277777

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Bykle Høgre 2003 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2007 2007