Ove Bøe Fjogstad

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Foreningsstyret Sandnes UH 2012 2017
Medlem Foreningsstyret Sandnes og Jæren Unge Høyre 2012 2012
Varamedlem Bydelsutvalg Stangeland Bydel 2012 2016