Ove Nodeland

Ove Nodeland

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Mandal Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Mandal Høyre 2011 2011
Gruppeleder Foreningsstyret Mandal Høyre 2015 2016
Gruppeleder Kommunestyret Mandal Høyre 2015 2016
Leder Foreningsstyret Mandal Høyre 2013 2015
Nestleder Foreningsstyret Mandal Høyre 2012 2013
Medlem Foreningsstyret Mandal Høyre 2007 2012
Kampanjeleder Foreningsstyret Mandal Høyre 2011 2014
Kandidat Kommunestyrenominerte Mandal Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Mandal Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Mandal Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Mandal Høyre 2007 2015