Per Ragnvald Berger

Per Ragnvald Berger

  • Hole Høyre
  • Hole Høyre
  • Ordfører - Hole Høyre - Foreningsstyret
  • Ordfører - Hole Høyre - Kommunestyret
  • 3216 1150
  • +4741661060
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 1999 1999
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2003 2003
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2011 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2015 2015
Ordfører Kommunestyret Hole Høyre 1999 2015
Ordfører Foreningsstyret Hole Høyre 2015 2016
Ordfører Kommunestyret Hole Høyre 2015 2016
Ordfører Foreningsstyret Hole Høyre 2016 2019
Ordfører Kommunestyret Hole Høyre 2016 2019
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2008 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Ordfører Foreningsstyret Hole Høyre 1999 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2007 2007
Kumulert Kommunestyrenominerte Hole Høyre 1999 1999
Representant Kommunestyret Hole Høyre 1995 1999
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2000 2000
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2002 2003