Per Selås

  • Vegårshei Høyre
  • 48258695

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Vegårshei Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Vegårshei Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Vegårshei Høyre 1999 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Vegårshei Høyre 1999 1999
Revisor Foreningsstyret Vegårshei Høyre 2012 2016