Ragnhild Johansen

  • Ringebu Høyre
  • 94351179

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 2015 2015
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Ringebu Høyre 1997 2000
Medlem Foreningsstyret Ringebu Høyre 1992 2000
Medlem Foreningsstyret Ringebu Høyre 2004 2007
Sekretær Foreningsstyret Ringebu Høyre 2000 2004
Styremedlem Foreningsstyret Ringebu Høyre 2004 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringebu Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Ringebu Høyre 2015 2015