Ragnhild Myklebust

  • BF 09 Bjerke
  • Varamedlem - BF 09 Bjerke - Bydelsutvalg
  • Medlem - BF 09 Bjerke - Bydelsforening
  • 91103838
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Bydelsutvalg BF 09 Bjerke 2011 2015
Varamedlem Bydelsutvalg BF 09 Bjerke 2015 2019
Medlem Bydelsutvalg Gammel BF 20 Bjerke 1999 2003
Medlem Bydelsutvalg BF 09 Bjerke 2003 2011
Varamedlem Bydelsutvalg Gammel BF 20 Bjerke 1995 1999