Ragnhild Stub

  • Hitra Høyre
  • 95855978

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2011 2011