Rhoda Hosh

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Askim Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Askim Høyre 2015 2015