Roy Fardal

  • Søgne Høyre
  • Representant - Søgne Høyre - Kommunestyret
  • Varamedlem - Vest-Agder Høyre - Fylkesting
  • 92450026
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Søgne Høyre 2015 2019
Varamedlem Fylkesting Vest-Agder Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Søgne Høyre 2014 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Vest-Agder Høyre 2014 2015