Syed Wali Haider Gilani

90996891

Tilhørighet

  • Eiker Unge Høyre
  • Drammen Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Drammen Høyre 2018 -
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2016 -
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2017 2021
Representant Kommunestyret Nedre Eiker H 2015 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Drammen Høyre 2018 2019
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Nestleder Foreningsstyret Nedre Eiker H 2016 2018
Leder Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2016 2018
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2016 2017
1. nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2015 2016
Leder Foreningsstyret Eiker Unge Høyre 2014 2015
Medlem Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Nedre Eiker H 2015 2015
1. nestleder Foreningsstyret Eiker Unge Høyre 2014 2014
Medlem Foreningsstyret Eiker Unge Høyre 2013 2014