Syed Wali Haider Gilani

90996891

Tilhørighet

  • Eiker Unge Høyre
  • Nedre Eiker Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2016 -
Nestleder Foreningsstyret Nedre Eiker Høyre 2016 -
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2017 2021
Representant Kommunestyret Nedre Eiker Høyre 2015 2019
Leder Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2016 2018
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2016 2017
1. nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2015 2016
Leder Foreningsstyret Eiker Unge Høyre 2014 2015
Medlem Arbeidsutvalget Buskerud Unge Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Nedre Eiker Høyre 2015 2015
1. nestleder Foreningsstyret Eiker Unge Høyre 2014 2014
Medlem Foreningsstyret Eiker Unge Høyre 2013 2014