Serine Jonassen

Serine Jonassen

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2012 2013
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2011 2011
Leder Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2010 2011
2. nestleder Foreningsstyret Stavanger Unge Høyre 2008 2010
2. nestleder Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 2009 2010
2. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2012 2014
Medlem Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2010 2012
Kampanjeleder Foreningsstyret Stavanger Høyre 2011 2012
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Stavanger Høyre 2011 2011