Signe Sømme Bakke

  • Tønsberg Høyre
  • Tønsberg Senior Høyre

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Foreningsstyret Tønsberg Høyre 1999 1999
Rodeleder Foreningsstyret Tønsberg Høyre 1999 2003
Representant Kommunestyret Tønsberg Høyre 1988 1999
Representant Fylkesting Vestfold Høyre 1999 2000
Formannskapmedlem Kommunestyret Tønsberg Høyre 1995 1999
Formannskapmedlem Foreningsstyret Tønsberg Høyre 1996 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Tønsberg Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 1998 1999
Fylkestingsmedlem Foreningsstyret Tønsberg Høyre 2000 2000
Revisor Foreningsstyret Tønsberg Senior Høyre 2013 2016
Varamedlem Fylkesting Vestfold Høyre 1999 2000
Varamedlem Fylkesting Vestfold Høyre 2001 2003
Varamedlem Foreningsstyret Tønsberg Senior Høyre 2012 2013