Siw Landro

  • Førde Høgre
  • Varamedlem - Førde Høgre - Foreningsstyret
  • 5783 9412
  • 95243628

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2015 2015
Representant Kommunestyret Førde Høgre 2011 2015
Leder Foreningsstyret Førde Høgre 2001 2003
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Førde Høgre 2000 2008
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2006 2008
Medlem Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 2012 2013
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Førde Høgre 2007 2007
Varamedlem Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 2003 2007