Sjur Tandberg

  • Hole Høyre
  • Representant - Hole Høyre - Kommunestyret
  • Varamedlem - Buskerud Høyre - Fylkesting
  • 3210 3210
  • 90025205
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Gruppeleder Kommunestyret Hole Høyre 2003 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2011 2011
Varaordfører Kommunestyret Hole Høyre 2003 2015
Representant Kommunestyret Hole Høyre 2015 2019
Varamedlem Fylkesting Buskerud Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2014 2015
Gruppeleder Foreningsstyret Hole Høyre 2003 2011
Kumulert Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2003 2003
Kumulert Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2007 2007
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1977 1979
Representant Kommunestyret Hole Høyre 1999 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 1999 1999
Varamedlem Foreningsstyret Hole Høyre 2001 2003