Stig Ove Voll

Stig Ove Voll

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Rælingen Høyre 2007 2011
Varamedlem Kommunestyret Molde Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Ullensaker Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Molde Høyre 2015 2015
Leder Foreningsstyret Rælingen Høyre 2008 2010
2. nestleder Foreningsstyret Rælingen Høyre 2006 2008
Kumulert Kommunestyrenominerte Rælingen Høyre 2007 2007
Informasjonsansvarlig Foreningsstyret Bodø Høyre 2004 2006
Kampanjeleder Foreningsstyret Bodø Høyre 2005 2006
Kampanjeleder Foreningsstyret Rælingen Høyre 2006 2008
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Rælingen Høyre 2008 2009
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Møre og Romsdal Høyre 2015 2016
Styremedlem Foreningsstyret Bodø Høyre 2004 2006
Varamedlem Foreningsstyret Bodø Høyre 2004 2004