Sven Are Svendsen

  • Bykle Høgre
  • 99152042

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Bykle Høgre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2015 2015
Kasserer Foreningsstyret Bykle Høgre 2010 2014
Kasserer Foreningsstyret Bykle Høgre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Bykle Høgre 2007 2007