Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingsrepresentant

Utdanning:
- Bachelor i Sykepleie, Høyskolen i Oslo og Akershus
- Fagkurs ved Bi i Personalledelse, Organisasjonsutvikling og ledelse, Skatterett
- Språklig/merkantil utdanning, Otto Treiders Handelsskole
- Videregående utdanning, allmennfag, Nes videregående skole

Relevant Yrkeserfaring/politisk erfaring:
- 2013- dags dato Stortingsrepresentant
- 2015- dags dato Varamedlem kontrollutvalget i Eidsvoll
- 2007-2011: Gruppeleder for Eidsvoll Høyre, medlem av formannskap, kommunestyre, administrasjonsutvalg.
- 2003-2007: Gruppeleder for Eidsvoll Høyre, medlem av formannskap, kommunestyre, administrasjonsutvalg og teknisk hovedutvalg
- 1995-1999: Medlem av Eidsvoll kommunestyre, varamedlem til formannskapet, medlem av hovedutvalg for helse og sosial, styremedlem Eidsvoll E-verk
- 1991-1994: Medlem av Nes kommunestyre, nestleder av hovedutvalg for helse og sosial, medlem av klientutvalg, første vara for borgerlige partier til formannskapet
- 1987-1991: Fast møtende varamedlem i Nes kommunestyre, varamedlem i hovedutvalg for kultur, kommunal representant i flere barnehagestyrer

95800486 Send e-post

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Eidsvoll Høyre
  • Øvre Romerike Unge Høyre
Profilbilde: Tone Wilhelmsen Trøen

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2016 -
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2016 2017
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 2017
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 2017
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2012 2014
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2012 2014
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2009 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Sekretær Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2009 2011
Gruppeleder Kommunestyret Eidsvoll Høyre 1999 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 2007
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 2007 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2003 2005
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2002 2004
2. nestleder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2002 2003
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 2003 2003
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 1999 2001
Representant Kommunestyret Eidsvoll Høyre 1995 1999
Representant Kommunestyret Nes Høyre i Akershus 1992 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 1995 1995
Sekretær Foreningsstyret Nes Høyre i Akershus 1993 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Nes Høyre i Akershus 1991 1991

Dette mener jeg

Å representere Akershus Høyre på Stortinget i inneværende periode har gitt meg mulighet til å jobbe for saker som har interesse og betydning for vårt fylke, i tillegg til å ha et særskilt ansvar for helsepolitikken i Stortingsgruppa. Akershus er et eventyrlig vekstområde med store utfordringer og muligheter. Som folkevalgt fra Akershus, har jeg et særskilt ansvar for å arbeide for regionen, og det motiverer meg også videre.

Jeg ønsker å stille som kandidat for en ny periode fordi jeg svært gjerne vil fortsette å bruke min politiske erfaring, min arbeidserfaring fra næringsliv og offentlig sektor, mitt kontaktnett og mine personlige egenskaper og kompetanse i arbeidet for partiet og fylket.