Tone Wilhelmsen Trøen

Utdanning:
- Bachelor i Sykepleie, Høyskolen i Oslo og Akershus
- Fagkurs ved Bi i Personalledelse, Organisasjonsutvikling og ledelse, Skatterett
- Språklig/merkantil utdanning, Otto Treiders Handelsskole
- Videregående utdanning, allmennfag, Nes videregående skole

Relevant Yrkeserfaring/politisk erfaring:
- 2013- dags dato Stortingsrepresentant
- 2015- dags dato Varamedlem kontrollutvalget i Eidsvoll
- 2007-2011: Gruppeleder for Eidsvoll Høyre, medlem av formannskap, kommunestyre, administrasjonsutvalg.
- 2003-2007: Gruppeleder for Eidsvoll Høyre, medlem av formannskap, kommunestyre, administrasjonsutvalg og teknisk hovedutvalg
- 1995-1999: Medlem av Eidsvoll kommunestyre, varamedlem til formannskapet, medlem av hovedutvalg for helse og sosial, styremedlem Eidsvoll E-verk
- 1991-1994: Medlem av Nes kommunestyre, nestleder av hovedutvalg for helse og sosial, medlem av klientutvalg, første vara for borgerlige partier til formannskapet
- 1987-1991: Fast møtende varamedlem i Nes kommunestyre, varamedlem i hovedutvalg for kultur, kommunal representant i flere barnehagestyrer

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Eidsvoll Høyre
  • Øvre Romerike Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Arbeidsutvalget Viken Høyre 2019 -
President Stortingsgruppen Akershus Høyre 2018 -
President Stortingsgruppen Høyre 2018 -
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2018 2019
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2016 2018
Parlamentarisk nestleder Stortingsgruppen Akershus Høyre 2018 2018
Parlamentarisk nestleder Arbeidsutvalget Høyre 2018 2018
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 2018
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2016 2017
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 2017
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 2017
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2012 2014
Medlem Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2012 2014
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2009 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2013 2013
Sekretær Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2009 2011
Gruppeleder Kommunestyret Eidsvoll Høyre 1999 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 2007
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 2007 2007
Kampanjeleder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2003 2005
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2002 2004
2. nestleder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 2002 2003
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 2003 2003
Leder Foreningsstyret Eidsvoll Høyre 1999 2001
Representant Kommunestyret Eidsvoll Høyre 1995 1999
Representant Kommunestyret Nes Høyre 1992 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Eidsvoll Høyre 1995 1995
Varamedlem Representantskapet Nes Høyre 1994 1995
Sekretær Foreningsstyret Nes Høyre 1993 1995
Representant Representantskapet Nes Høyre 1994 1994
Kandidat Kommunestyrenominerte Nes Høyre 1991 1991