Teodoro Monteiro

  • BF 10 Grorud
  • Medlem - BF 10 Grorud - Bydelsforening
  • 98831557
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Bydelsforening BF 10 Grorud 2003 2005
Valgkampleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 2001 2001
Medlem Bydelsforening BF 10 Grorud 2005 2007
Kampanjeleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 2001 2003
Medlemsansvarlig Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 2001 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2003 2003
Varamedlem Kommunestyret Oslo Høyre 2003 2007