Terje Torsteinson

  • Rygge Høyre
  • Varamedlem - Rygge Høyre - Kommunestyret
  • Representant - Østfold Høyre - Fylkesting
  • Kandidat - Østfold Høyre - Stortingskandidater
  • Leder - Mosseregionen Senior Høyre - Foreningsstyret
  • Varamedlem - Rygge Høyre - Foreningsstyret
  • 90404740
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Rygge Høyre 2015 2019
Medlem Kommunestyret Rygge Høyre 2007 2007
Representant Kommunestyret Rygge Høyre 2007 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 2015 2015
Varamedlem Fylkesting Østfold Høyre 2007 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2014 2015
Representant Fylkesting Østfold Høyre 2015 2019
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2016 2017
Leder Foreningsstyret Rygge Høyre 1996 1996
Leder Foreningsstyret Rygge Høyre 2004 2007
Kumulert Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 2007 2007
Sekretær Foreningsstyret Rygge Høyre 2011 2011
Kampanjeleder Foreningsstyret Rygge Høyre 2005 2007
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Rygge Høyre 2004 2006
Kandidat Kommunestyrenominerte Rygge Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2006 2007
Varamedlem Kommunestyret Rygge Høyre 1995 1999